Faq

Twoje prawo jazdy zostało zatrzymane? Przekroczyłeś dozwoloną prędkość, prowadziłeś będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków? Poznaj odpowiedzi, przygotowane przez naszych specjalistów, na najczęściej zadawane pytania.

Jakie istnieją rodzaje kontroli prędkości?

W Holandii kontrole prędkości przeprowadzane są codziennie. Krajowy Korpus Policji przeprowadza kontrole na autostradach, a korpusy regionalne na pozostałych drogach. Kontrole prędkości dzielą się na dwie grupy: kontrole prędkości w jednym miejscu, przeprowadzane przy pomocy radaru lub fotoradaru oraz tzw. odcinkowe pomiary prędkości, czyli kontrole, podczas których wykonywane są zdjęcia pojazdów w dwóch punktach trasy i sprawdzany jest czas przejazdu z jednego punktu do drugiego. Podczas kontroli prędkości przyjmuje się pewien margines błędu, w związku z czym zmierzona prędkość jest od razu poddawana korekcie.

Czy mam obowiązek poddać się kontroli spożycia alkoholu?

Kierowca ma obowiązek poddać się kontroli spożycia alkoholu. W przypadku odmowy poddania się badaniu alkomatem kierowca może zostać zabrany na posterunek w celu wykonania testu. Odmowa badania alkomatem skutkuje ukaraniem kierowcy oraz zatrzymaniem prawa jazdy na dłuższy czas.

Kiedy następuje zatrzymanie prawa jazdy, w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu?

W przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 220 µg/l lub zawartość alkoholu we krwi jest wyższa niż 0,5 ‰, kierowcy zabrania się dalszego prowadzenia pojazdu. Jeżeli nie zastosuje się on do zakazu, popełnia przestępstwo. W przypadku początkującego kierowcy dozwolone wartości są niższe i wynoszą odpowiednio 88 µg/l.

Kiedy następuje zatrzymanie prawa jazdy w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości?

Prawo jazdy zostaje zatrzymane w przypadku, gdy kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h lub więcej poza obszarem zabudowanym. W obszarze zabudowanym jest to 30 km/h.

Dokąd wysyłane jest moje prawo jazdy?

Prawo jazdy wysyłane jest przez policję do CVOM (Centralnej jednostki przetwarzania danych prokuratury) w Utrechcie w ciągu 3 dni. CVOM jest wydziałem prokuratury, zajmującym się zatrzymaniami prawa jazdy.

Czy mam szansę na odzyskanie prawa jazdy poprzez procedurę zaskarżającą decyzję o jego zatrzymaniu, jeżeli byłem już wcześniej karany?

Wcześniejszy wyrok otrzymany w związku z nadmiernym przekroczeniem dozwolonej prędkości lub jazdą pod wpływem alkoholu / narkotyków, działa na niekorzyść oskarżonego. Jednak sędzia bierze pod uwagę także osobiste okoliczności. W związku z tym, jeżeli prawo jazdy jest Ci bardzo potrzebne, na przykład do pracy, nawet posiadając wcześniejsze wyroki masz szansę na jego odzyskanie.

Ile dni ma prokurator na podjęcie decyzji?

Prokurator musi podjąć decyzję o okresie zatrzymania prawa jazdy w ciągu 10 dni, licząc od dnia zatrzymania dokumentu. Natomiast prawo nie wskazuje, w jakim terminie decyzja podjęta przez prokuratora powinna zostać Ci doręczona, dlatego może się to odbyć później.

Przed jakim sądem muszę się stawić?

Właściwym sądem jest sąd okręgu administracyjnego, w którym nastąpiło wykroczenie.

Czy mam prawo do otrzymania kopii akt sprawy?

Twój adwokat może złożyć wniosek o udostępnienie kopii akt do CVOM (Centralnej jednostki przetwarzania danych prokuratury) w Utrechcie.

zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków