Jak odzyskać zabrane prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Holandii?

Policja może zatrzymać prawo jazdy, jeśli podejrzewa prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, tj. gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 570 µg/l. W przypadku początkującego kierowcy wartość ta wynosi 350 µg/l.

Po zatrzymaniu prawa jazdy, policja wyda Ci poświadczenie, a prawo jazdy zostanie przesłane do Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) [Centralnej jednostki przetwarzania danych prokuratury] w Utrechcie.

zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

CO DALEJ STANIE SIĘ Z TWOIM PRAWEM JAZDY?

Po przesłaniu prawa jazdy do CVOM otrzymasz poświadczenie wraz z informacją o możliwości złożenia zażalenia w prokuraturze, w związku z zatrzymaniem prawa jazdy. W ciągu dziesięciu dni prokurator podejmie decyzję o wydłużeniu okresu zatrzymania prawa jazdy lub jego zwrocie.

Nasi adwokaci nie będą czekać, aż prokurator podejmie decyzję, tylko niezwłocznie się z nim skontaktują!

Możesz złożyć wniosek o wszczęcie procedury sądowej zaskarżając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Procedura ta jest przeprowadzana w trybie przyśpieszonym i wnioskuje się w niej o natychmiastowy zwrot prawa jazdy przez sąd.

ZWROT PRAWA JAZDY PRZEZ SĄD

W trakcie przyśpieszonego posiedzenia sędzia oceni, czy możesz od razu odzyskać swoje prawo jazdy. Często zdarza się, że prokurator podejmuje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na kilka miesięcy, a po zaskarżeniu tej decyzji, sędzia przychyla się do wniosku kierowcy i natychmiast oddaje prawo jazdy.

Sędzia rozważając zwrot prawa jazdy ocenia, czy większe znaczenie dla rozstrzygnięcia ma Twój osobisty interes czy interes społeczny wynikający z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najczęściej postępowanie kończy się sukcesem, jeśli prawo jazdy jest niezbędne kierowcy np. w pracy. Nawet w przypadku posiadania wcześniejszych wyroków skazujących, istnieje realna szansa na odzyskanie prawa jazdy.

zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków